Boekgegevens
Titel: Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Auteur: Zwart, A.C. de
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1875
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202451
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
68 " GESCHIEDENIS
de najaavsmarht. Zijne vrouw vei^gezelde hem. Hij
maakte goede zaken ^ en had hoop een flinke beurs^
goed geculd weêr thuis ie brengen, toen er nog iets,
voor hem kwam^ dat hij ook nog mee kon nemen. En
wat was dat'?,,. Een lief^ aardig kindje!.,. Dat
lieve kindje xvas Maarten Liither^ op St, Maartensdag
gedoopt^ en daarom zoo genoemd. Het behaagde God
hem voorspoedig te doen opgroeien naar lichaam en
geest; en daar zijn vader merkte^ dat er teel wat in
dien jongen stak^ deed hij al het mogelijke^ om hem te
laten studeeren. De kleine Maarten werd^ na veel wer-
ken en--tobben^ en hongerlijden ook al (want in dien
tijd was het voor een arm mensch wat ie zeggen^ om
geleerd te worden)^ eindelijk leeraar in de icijsbegeerte^
en was om zijne bekxoaamheid algemeen geacht, A'm
wilde hij zich op de rechtsgeleerdheid toeleggen^ maar
er gebeurde iets, dat eene omkeering in zijn geheele
leven teweegbracht. Toen hij in het jaar 1505 met
zijn vriend Alexius een reisje wilde doen^ om zijne
ouders te bezoeken^ vond hij hem des morgens vroeg
vermoord op het bed liggen^ terwijl de grond rood ge-
verfd loas van zijn Moed, Dit voorval vervulde hem
met sombere gedachten des doods. '^Als ik", zoo
vroeg hij zichzelven af, »als ik zoo eens vermoord
ivas, wat was er van mij gewordmlV^ — De indruk
van dit voorval werd bij Luther nog versterkt, toen hij
op zijne reize plotseling door een onweder overvallen,
en zoodanig van den bliksem verschrikt werd, dat hij
bezicijmd ter aarde stor'tte, en meende, dat zijne laatste
are gekomen ivas. Toen hij spoedig daarop weer bij-
kwam, deed hij de plechtige gelofte aan Maria, be
moeder gods, dat hij zich geheel aan haar zou toeioijden,
de taereld verlaten, en in een klooster zijne dagen slijten, j
Gij zidt nog wel onthouden hebben, wat ik u van