Boekgegevens
Titel: Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Auteur: Zwart, A.C. de
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1875
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202451
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
INLEIDING. T
ook vele geschiedenissen kunnen geschreven of ver-
teld worden. De geschiedenis van alle volken en
landen, gedurende al de 6000 jaren, dat deze aarde
bestaat, noemt men algemeene geschiedenis. Het
verhaal, dat ons in den Bijbel gegeven wovdt, voor-
namelijk van het Israëlietische volk, noemen wy
Bijbelsche geschiedenis. Deze moet ieder kind het
eerste leeren; want in den Bijbel wordt ons de weg
naar den hemel gewezen. En wie zou niet gaarne
in den hemel willen komen? Maar, als gy die een
weinig begint te kennen, dan moogt gij ook wel
eens wat weten van hetgeen er in dit land, waarin
gij geboren zyt en opgevoed wordt, gebeurd ia.
Want ook aan uw vaderland, aan Nederland, heeft
de goede God onuitsprekelijk veel liefde bewezen.
Dit hoop ik u nu in dit boekje eens te vertellen.
Ook wij kunnen tot Hem zeggen, wat eenmaal da
Israëlieten zongen:
Ons zwaard deed ons dit land niet erven,
Onz' arm deed ons geen heil verwerven,
Maar Uwe reehtcrhand, IJw macht
Heeft ons dien voorspoed aangebracht.
De glans van 't godd'lijk aangezicht
Heeft ons de zege weg doen dragen;
Want Gij hescheent ons met het licht
Van Uw genadig welbehagen. •
r