Boekgegevens
Titel: Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Auteur: Zwart, A.C. de
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1875
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202451
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
DES VADERLANDS. 67
maar eer ik u or iets van vertel, hoe hij afstand van het
bestuur deed, en hoe hij drie jaren daarna stierf, moet
•ik u eerst iets anders verhalen. Ik doe dit in de vol-
gende les.
19e LES.
I>e Hervorming-. ISIT".
Op den laten avond van den een en derticfsten Oc-
tober des jaars 1517, ging een professor te Wittenberg
naar de slotkerk. Hij had een groot blad papier in de hand,
waaraan hij den geheelen dag met aanhoudende vlijt ge-
werkt had, ten einde het van boven tot beneden vol ie
schrijven. Met dit beschreven blad .papier in de hand,
nadert hij de groote deur van de slotkerk, en plakt het be-
schrevene aan den muur der kerk, juist naast die groote
deur, waar de meeste menschen door moesten gaan. En dien
volgenden dag zouden er zeer veel menschen door deze
deur de kerk binnentreden, ivant dan was het 1 No-
vember-, en die dag is een groote feestdag der Roomsch
Katholieken; zij noemen hem allerheiligen.
Maar wie was die hoogleeraar? Wat plakte hij aan?
Wat beduidde dit alles? Die man was MAARTEN
LUTHER.
Het is wel de moeite waard, dat loij met dezen man
een lueinig nader kentiis maken. Hij teas niet rijk of
machtig naar deze wereld; zijn vader was een eenvou-
dige bergwerker, die in het Duitsche stadje Mora
woonde, en nu en dan met zekere koopwaar, die hij
uit bergsteen vervaardigde, naar de jaarmarkt van
Eialeben ging. In het jaar 1483 ging hij weder naar
5*