Boekgegevens
Titel: Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Auteur: Zwart, A.C. de
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1875
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202451
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
BES VADERLANDS. , 65
nu maar van alles af te komen, en er niet arm bg te
worden, verkocht hij zijn land aan Karei voor 350,000
gulden. Dit geschiedde in 1515. Gelderland zelf viel
hem ook in handen, evenals Utrecht en Overijsel.
Maar dit alles was nog niets bij hetgeen Karei nog te
wachten stond. In het volgende jaar, 1516, stierf konirg
Ferdinand, zijn grootvader van moeders zijde; en nu viel
geheel Spanje met al wat er toe behoorde, in Amerika,
zoowel als in Europa, hem ten deel. Zoo was hij nu in
één persoon graaf der Nederlanden, koning van Spanje,
van Napels en Siciliü, hertog van Milaan, en heerscher
in de overzeesche landen. Maar nog was hij niet op het
toppunt zijner macht. Nog glansrijker verschiet daagde
op, toen zijn grootvader van vaders zijde, de oude kei-
zer Maximiliaan, in 1529 kwam te sterven. Toen werd
hij ook keizer van Duitschland. Gij zult zeker denken,
dat het van zelf sprak, dat hij zijnen grootvader als
zoodanig moest opvolgen. Dit is echter zoo niet. De
Daitsche keizerskroon was niet erfelijk, maar werd door
de zeven Duitsche keurvorsten of kiesvorsten aangeboden
aar hem, die zij meenden, dat er de meeste aanspraak
op had, of daarvoor het bekwaamste was. In dit opzicht
nu, had Karei eenen machtigen mededinger in koning
Frans van Frankrijk, die zeer hegeerig was de Duitsche
keizerskoon op zijn hoofd te hebben. Lang weifelden de
keurvorsten, wie de gelukkige zou zijn, maar eindelijk
sloeg toch de balans ten voordeele van Karei over. Hij
(verd plechtig als keizer gekroond, maar had nu ook een
aartsvijand gevonden in koning Frans, die het hem dik-
5