Boekgegevens
Titel: Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Auteur: Zwart, A.C. de
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1875
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202451
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
64 " GESCHIEDENIS
dat hij veel tegen het evangelie deed, terwijl Karei de
Groote veel er vóór heeft gedaan.
Echter, hij had vele uitstekende hoedanigheden, en was
door zijne onderdanen zeer bemind. Had hij eene andere
opvoeding gehad, en niet zoo onder do leiding der pries-
ters gezeten, wie vreet wat er van hem geworden was!
Maar, ik sprak daar van zijne opvoeding. Gg moet niet
denken, dat die zoo verwaarloosd was als die, welke
Karei de Groote in zijne jeugd genoot. O neen, hij had
uitstekende leermeesters. De verstandige en, ik durf ook
wel zeggen, de vrome Adriaan Ploriszoon Boeijens van
Utrecht, die later ^'aus werd, was er één van. De
ernstig denkende Maximiliaan, dien wij' vroeger reeds
hebben leeren kennen, was zijn voogd, zooals hij dat
ook van Kareis vader geweest was. Wat de staatkunde
aanging, en in al wat op het ki-i^swezen betrekking had,
werd hij onderwezen door Willem van Groij, heer van
Chièvres, een uiterst bekwaam staats- en krijgsman. De
jonge Graaf groeide voorspoedig op, en ontwikkelde zóó
vlug, dat hij verscheidene vreemde talen met de grootste
gemakkelijkheid sprak, zelfs op zijn vijftiende jaar. Op
dien leeftijd achtte men hem reeds tot gewichtiger dingen
bekwaam, dan het spreken van vreemde talen; hij werd
mondig verklaard, en aanvaardde al dadelijk het Grafe-
lijk bewind. Eerst werd hij in Brabant en Vlaanderen,
en daarna in Holland en Zeejand gehuldigd. Groningen
en Friesland hadden tot dien tijd een eigen bestuur ge-
had; maar Joris van Saxen, die toen over Friesland r.e-
geerde, had het te kwaad met Karei van Gelder: en om