Boekgegevens
Titel: Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Auteur: Zwart, A.C. de
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1875
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202451
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
des vadeelakds. 63
*
tc ïpcn OE^aiJ. ïjaij ïjem ^ttt ïief! ^Cocn
5Ö sag/ tat ïj') Sitïj sccr tncinig om ï(aar ïtE=
ïitommcrbE/ tacrb jy ïiranfisinmo ban brocfljciti.
^ij ïict ijaar toEn opfiuitcn cn tiicröc bcnlinjEn
tcuigcï aan aï jijnE Ï1005E ïuj^tcn. S^oïianna ftïEEf
ïjem Ecï^tEr in ïjarE taaansinnirjïjEiti beminnen,
^oen gij öoob taa^/ fiïembe 59 nog ïjet ïijïï iri
hare armen/ cn bcïitc pet toe met een ïVieeb.
iKij bunïit/ ïfinbcrrn! nit bcje ïc^ i^ ïjccï taat
te ïccren/ bnnftt u ooft niet? ^prccftt cr maar
een^ met iitaen mec-stcr ober. STÏt moetuaïïccn
nog 5cggen/ bat be ^cïjoone ftierf in
1506/ cn bat 5ijn soontje ïiarcl toen niet oubEr
taa^ ban jarrn. IPannEEr taag öü ban ge
borrn?
18e LES.
JSAIïEL V.
1500-1558.
1515-1555. Hé! bier staan twee verschillende jaar-
tallen; eerst van 1500 tot 1558, en dan van 1515 tot
1555. Goed opgemerkt, kincloren! Het eerste jaartal sluit
Kareis leven in. Gij hebt het zeker aan het einde der
vorige les uitgerekend, hij is in 1500 geboren, en hij
stierf in 1558. Maar zijne regeering begon in 1515 en
duurde tot 1555. Deze Karei, dien wij gewoonlijk de
vijfde noemen, was van ons land eigenljjk de tweede
Karei. (Wie was dan de eerste geweest?) Hij is een der
merkwaardigste personen, die de geschiedenis heeft op-
geleverd. ' Hij had wel wat van zijn beroemden voor-
ganger Karei den Groote, alleen met dit onderscheid.