Boekgegevens
Titel: Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Auteur: Zwart, A.C. de
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1875
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202451
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
62 " GESCHIEDENIS
ten gaü faan jijne broiito^ onberé. S'oïjanna /
SD0 Ijcctte aijne brotito/ taa;g be bocljter ban
bejcn ^erbinanb/ bic nn ooft in Jspanje jicg
ban aïIcn tcgcnflanb gab bieten tc ontboen/ en
alleen baas getaorben toa^. Dc pracgtiicbenbc
3;fabcïïa fticrf in 1504. jFiïiP!^ gaa^ttc siclj om
get ïioniniirijfi Castiïii; in bc.;it tc gaan nemen.
JDcïft eene gïansrijific toeftom^t bïonft gein tegen,
ïfg bja^ nu recb^ geer ober ^cberïanb; tgan^
iVrceg gg een goeb becï ban Spanje; aï;g jijn
fcgoonbaber boob taa^/ Titaam gcgccï ^iianje
gcm toe/ cn ban aï bat ïanb in get bjcreïbbceï
Slmeriïtal 3J5aar taat baat aï '»stacreïbé goeb
aï^ taij fterben?... .'Sa/ juït gij peggen/ maar
gg taa^ tocg nog 300 oub niet; gij fton er nog
ïang genoeg pïcsier ban gebbcn. ^ict te gaa^^
tig/ brienben! niet aïïc mcnfcgcn bragcn cen^
maaï grijjc garen, i^iïipé taa| ccrét acgt en-
ttaintig jaren oub/ bat i^ taaar/ bu| ban ou^
berbom 30u gg nog niet gcftorben jijn / maar
gg fticrf toen/ cn bat taeï na eene ftorte onge^
ftcïbgcib. ï)ij taa^ ter jacgt getacept / cn ïttaam
bestaeet en bergit tcgui^. jèu gab gij bc on-
booriicgtiggcib een gïa^ fioub taater tc brinfien /
cn aan be gcboïgcn baarban fticrf gij. J®a
jc^baagfcgc sicïtte taa^ bc mocbige/ fisrc/
bcn?ïu|tige jonge man een lijft/'bat taeï met
becï ftatic ter aarbe bep:cïb/ maar tocg eene
prooi ber taormen taerb. ïloe blij 30u ift sgn/
aï^ ift bg be bric bijbocgcïijftc naamtaoorben/
bie ift baarcben/ aï^ bc gócbaniggcib ban 5r'iïip^
uitbruftftcnbe / neerfrgrecf/ ooft gab ftunnen 5et<=
ten: godvreezende. jö3aar get tcgcnbeeïi?taaar!
De goebe 3[oganna gab booraï becï ban gcm