Boekgegevens
Titel: Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Auteur: Zwart, A.C. de
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1875
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202451
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
BES VADERLANDS. , 61
bat ontbcfit bierb bau bit gcbccïtc bc^ aarbübi^,
De mcnfcljcn/ tacïfte Caïuniüu^ in ^Cnicnfta (jaa
taerb ïjet later genaenib) banb/ taaren seer
onbjctenb en anbefcljaafb ^ij niecnben/ bat
niet nicnfcljeu/ niaar goben tot gen taaren
Obergeftamen/ bat be fcljepcn groote bi^fcljen
bjarcii: en/ Qoarben 3g een fcgietgetaeer afgaan/
ban meenben 3ij bat get banberbe en taeiJrlicljtte.
ü}et biel Calumbu^ en be 3ijnen seer gemaltfte^
Ip/ be3e lieben aan 3iclj te onbertaeryen/ en
gun lanb tot ijet eigenbom ban ^jaanje te ber:=
lllaren. Columbu^ 3elf Ijeeft niet beel ple3ter
bau beje 3gne antbeftlüng geljab. De iaiaer^cö>
Ijeib bau anberen maaltte 3elf^/ bat Ijij/ in
l'ietenen geftlanften/ naar.Spanje taerb gebracljt/
en bat anberen be eer eii get baarbeel genoten/
bat gem eigenlijft toefitaam. (OngeluftUig i^ be
men^cg/ bie ban be3C taerelb en in be3c taerrlb
onberganfielijft geluli bertaacgt. Columbu^ lienbc
geluliUig nog een anber lanb/ beter/ beiliger/
rijïter ban 5Cmcrifta; baar i^ gg beter aange«
lanb. .
a5g fiunt onbertu^fcgen begrgpen/ goe blijbc
be ftoningin bau Captiliif taa^. li0at taa^ 3g nu
rgft! ^oobeel lanb/ 3oobeel goub/ soobeel
jutaeelen en paarlen! Dit taa^ alle^ get gare.
ICangsamerganb üUiamen er tael meerbere gc
luftsoefter^ in !5Cmeriïta/ en ieber nam/ 5ooal^
gg benften ftmit/ 3oobeel al|^ gg lirggen en
begouben fion; maar Jrerbinanb enSifabella geb^
ben er tocg altgb een graat gebeelte ban begann
ben. ïjHn rijft taerb nu op eenmaal get rijftfte
ban Curapa. a5g fiunt nu begrijpen taelft cene
rijfte erfeni^ graaf jFilip^ be ^cgoone te taacg^