Boekgegevens
Titel: Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Auteur: Zwart, A.C. de
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1875
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202451
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
60 GKSCHIEDEXIS
nog toEgcnonicn. (Cn üobcnbicn 50U jijn gcüictt
3Eïf ooft nog aanmcrftcïijft ücrgroot tuarücn/
5aoaI| gij sicn 5uït.
jfilipl CÖÖ tacriï de Schoone üijgcnaamtr/ om^
bat Ijij 500 tucïgcinaaftt ban ïicjjaain taa^/)
trab in ïjct ïintachjft niet ccnc .^paanfcljc prin^
fcé/ bc bocïitcr ban ftoning'^crbinanb'ban
Strragon/ cn ïioningin Sfabeïïa ban «Castiïii:.
g.g Ijccttc 3[oöamia/ cn ftrccg ïatcr ben bijnaam
ban de Krankzinnige. '35c5c ftoniug jrcrbinanb
§ab 3ijn gcbicb jeer bergroot boor met bc fio^
ningin ban Captiïii: tc troutacn; cn bejc ijab
tacbcr 5icö3ctbc en garen man rgfi gemaaïtt/
boor gct gebcn ban bric fcljcvcn aan CÏjri?toforué
(Coïumbit^/ bie baarmebc SCmerifta ontbcftt geeft,
i^ot bicn tgb ftenbc men fïccgts be taercïbbcc^
ïcn (ï-iirojia/ SCjiif cn ^frifta/ en bc bcibe laat-
fte lucrcibbccïcn nog maar 5cer onborfiomcn.
^ocn taas er / onbcr get beftunr ber ï)aar^
jicniggeib/ 'een geest ban onberneming in bc
ftacne jccbaarber^ gcftomcn/ bic gen aanscttc/
om tcfftcn^ meer ïanb tc socftcn/ taaar men
brocgcr inecnbc/ bat gct niet te binbcn toaé.
Cgristofarn^ taa^ één ban bic. ©ij gicïb jicg
obcrtuigb/ bat bc aarbe aan be "anbcrc jijbc
ooft bctaoonb moe^t tac5cn. ïjij 5ocgt gnïp bij
portugaï; maar te bergccfs; cinbeïijft ïiet bc
ftoningin ban Castiïiii jicg betuegcn gein met
bric fcgecyje^ bg tc ftaan. S[ft ftan n bejen
tocgt tgan^ niet in gct brccbc bcrgaïcn/ bicï^
ïicljt bjiï nta meester bat taeï eens boen. SCflccn
3aï ift n peggen/ bat Coïnmbn? niet bcbrogcn
tocrb in jijne beriuacgting. Cfij bonb een tac^
rcïbbeeï. ïfet eiïanb (öuanagani taa^ gct ccrftc/