Boekgegevens
Titel: Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Auteur: Zwart, A.C. de
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1875
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202451
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
58 GESCHIEDENIS
zynen soldaten het leven te redden? — Ja, kinde-
ren , maar ik mag mij nu niet langer ophouden,
want dan werd onze les te groot. Vraagt maar
eens aan uwen ■ meester, of hij zoo vriendelyk zyn
wil, om u deze mooie geschiedenis te vertellen. —
Ik eindig deze les met een paar coupletten van
een schoon vers, dat onze Hollandsche dichter
Tollens daarop gemaakt heeft. Hg laat de man-
nen in den Barneveldschen toren en hun bevel-
hebber met elkander aldus spreken:
..... -»Neen!" herhaalt het kloek bescheid,
Met forsch verzwaarde stem:
•»Zoo hem uw wraak den dood bereidt,
Zij treffe ons dan met hem!"
Maar itNeeri! zoo wis, zoo ivaar ik leef,"
Valt Schakelaar hen in:'
> IVie 's vijands wraakeisch tegenstreev^
Waardeert mijn eer te min!"
i>Aan mij is d'eer, aan mij de plicht,
Zoo heilig aan mijn moed!
Op mij alleen iveegt heel !iet wicht
Van uw onschatbaar bloed."
■»De grondvest trilt, de toren brandt,
De tijd eischt kort bestel:
Reikt allen, reikt voor H laatst me uw hand.
En vaart voor eeuwig iveH"