Boekgegevens
Titel: Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Auteur: Zwart, A.C. de
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1875
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202451
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
DES VADERLANDS. 57
te herstellen. Gij zult denken, de menschen zullen
wel ontzag hebben gehad voor den landvoogd, die
nog wel de zoon van den Duitschen keizer was,
en spoedig zelf keizer worden kon. Maar neen,
juist het tegendeel is waar. Zy maakten zich met
geweld van hem meester, sloten hem in een krui-
deniershuisje op, en hielden met 400 man de
wacht, dat hij er niet uit kwam. Daar zat hij
drie maanden gevangen en zelfs toen een Duitsch
leger hem te hulp kwam, lieten zij hem niet los,
dan nadat hij sommige dingen beloofd had, die
zij van hem vroegen. Dit huisje is later afgebro-
ken, en op de plaats daarvan eene kapel gebouwd.
Dit had de Paus van Rome aangeraden, als om
het weêr goéd te maken, dat zij de van God ge-
stelde macht zoo hadden beleedigd. De Heer zeide
eertyds tot Saif, den goddeloozen koning van
Israël: »Gehoorzaamheid is beter dan offerande"
— en het Hollandsche spreekwoord zegt: »Niet
weer doen is het beste berouw." Dit vergaten
de Bruggenaars ook, want later stonden zij weder
op, en toen werden zij streng gestraft. — Behalve
deze opstand was nog de stad Gent uitermate op-
roerig. In Holland begon de oude twist tusschen
de Hoekschen en Kabeljauwschen op nieuw. In
1483 had er nog een treurig voorval plaats met Jan
van Schaffelaar, den kabeljauwschen opperbevel-
hebber, die van den toren van Barneveld afsprong,
om zijnen soldaten het leven te redden. Hoe? om