Boekgegevens
Titel: Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Auteur: Zwart, A.C. de
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1875
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202451
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
DES VADERLANDS. 55
haar niet slechts genomen, om daardoor meester van
haar goed te worden, zooals de koning van Frankrijk
dat begeerde; maar uit innige toegenegenheid, en
uit medelijden met haar droevig lot. Hij was echter
niet rgk, ten minste niet naar zijn' stand, en het
kwam hem nu goed te pas, dat hy te gelijk de
hand en de goederen van Maria kreeg; want nu was
hij in staat zich tegen eiken vijand te verdedigen.
Nu kwam het er maar op aan, om die heerschzuch-
tige Staten eens wat aan banden te leggen. Dit
ging echter zoo gemakkelijk niet, want Maria had
hun, zooals gij boven zien kunt, het Groot Privi-
legie gegeven, en dit gaven zij nu niet goedschiks
terug. Zij merkten echter wel, dat met Maximiliaan
niet te spotten was, en daarom waren zij in het
geheim nog des te oproeriger. De Fransche koning
ondervond ook, dat Maria een man had, die haar
beschermde; want deze overwon dien koning volko-
men, in den slag bij Guinegates in 1497.
Maria was nu recht gelukkig; maar dit geluk
was niet van langen duur. Reeds in het jaar
1482, dus nadat ze vijf jaren gehuwd geweest was,
kwam zij op eene noodlottige wyze te sterven.
Zy hield namelyk veel van paardrijden. Toen zij
dit op zekeren tijd weder deed, viel zij van het
paard, en bezeerde zich geducht. Zij wilde dit
echter niet weten, en liet er geen geneesheer by
halen. Hierdoor werd de wond hoe langer hoe
erger; en toen zy het eindelyk aan haren man