Boekgegevens
Titel: Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Auteur: Zwart, A.C. de
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1875
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202451
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
48 GESCHIEDENIS
niet waard als de toornen uwer paarden!" — Hé! zu^
ge zeggen, dat is dan al zeer weinig! Dat was het ook,
mijne vrienden! maar gij moet dan ook denken, dat
Kareis hofstoet zeer prachtig was, en dat zelfs de too-
rnen van zijne paarden met rood üuweel bekleed en met
paarlen en diamanten versierd waren. Daarom hadden
de Zwitsers het niet zoo geheel mis. Maar de Zwitsers
waren nederig, en God verhoogt de nederigen, maar
vernedert de hoogmoedigen. Dit zal in deze geschiede-
nis blijken. Karei trok door, hoe nederig de Zwitsers
hem ook smeekten terug te keeren. Bij de stad Granson
kwam het tot een gevecht. Vóór het gevecht begon
deden de Zwitsers knielend het gébed. Het geheele
leger bad luide: »Onze ziel verbeidt den Heere;
Hij is onze hulp en ons schild." Dat moet een
treffend gezicht geweest zijn! Het trof echter Karei
niet. Deze was van gedachte, dat de Zwitsers
hem om genade smeekten; hij gaf bevel tot den
aanval ,■ maar werd ook zeer spoedig geslagen. Het
is beter tot den Heer de toevlucht te nemen, dan op
menschen te betrouwen. Dit ondervonden de Zwitsers
ook. In een' tweeden slag, bij Nancy, werd de zege-
praal der Zwitsers voltooid. Karei werd geheel versla-
gen; veel van zijne kostbaarheden, ook do grafelijke
hoed, met een krans van paarlen en diamanten omzet,
vielen den overwinnaars in handen. Karei zelf vond in
dezen slag het einde van zijn onrustig leven: — ten
minste voor deze aarde. Of het hier namaals rustiger
voor hem is geworden, weet ik niet. Zijn lijk werd in
de sneeuw gevonden, onkenbaar door de vele wonden,
die hij gekregen had. Uit eenen ring aan zijn vinger