Boekgegevens
Titel: Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Auteur: Zwart, A.C. de
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1875
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202451
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
INLEIDING.
God is goed! Dit zien wy eiken dag van ons
leven. Hij geeft ons gedurig zegen en vroolijkheid,
en al schikt Hij ons, in Zijne wijsheid, al eens droef-
heid toe, het is slechts, opdat wy Hem niet zouden
vergeten; opdat wij daardoor leeren dichter bij Hem
te komen of te blijven. Hoe dichter wij bij Hem
zyn, en hoe verder wij van de zonde verwyderd blijven,
des te gelukkiger bevinden wy ons. Lieve kinderen,
denkt eens even na, hoeveel goeds gij, alleen in dezen
dag, van God geniet! en hoeveel gij gisteren en
eergisteren van Hem hebt ontvangen. Is het al niet
heel veel!.. En denkt dan eens eene maand of een
jaar terug, wat al blijken van Gods goedheid kwamen
tot n. Telt ze eens op al die zegeningen, indien gi)
ze tellen kunt! Gij waart reeds lang van honger
gestorven, indien God uwen ouders de middelen niet
gegeven had, om u te onderhouden. (}y zoudt reeds
den eersten winter, dien gij beleefd hebt, van koude
en ongemak zijn omgekomen, indien Hij niet gezorgd
had, dat er kleeding en vuur aanwezig was, om u
te verwarmen. Gij zoudt zoo onwetend als de dieren
zijn, indien Hij u geene opvoeders en onderwijzers
had geschonken, die u zooveel leeren. Toen gij nog
zoo heel klein waart, hoe dikwijls haddet gg toen