Boekgegevens
Titel: Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Auteur: Zwart, A.C. de
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1875
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202451
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
DES VADEELAKDS. 47
groote droefheid in het gansche land. Zijn zoon en op-
volger Karei de Stonte was een geheel ander tnan. Hij
was trotsch, verkwistend, onvriendelijk en heerschzxichtig.
Zijne onderdanen hadden dit alreeds bemerkt bij zijns
vaders leven; daarom was ook de droefheid over diens
dood nog des te grooter. Onophoudelijk had hij oorlog,
vooral met Lodewijk J^ koning van Frankrijk. De
welgevulde schatkist, die zijn vader hem nagelaten had,
begon ook de waarheid van het spreekwoord te bewijzen,
dat hetgeen, waarvan men telkens afneemt, en er niets
bij doet, op den duur minder wordt. Zijne hofhouding
was allerprachtigst. Gij kunt u geen denkbeeld maken
van de sierlijkheid zijner kleeding, ja zelfs van de zadels,
dekken en toornen zijner paarden! Bij hem blonk alles
van goud en edelgesteenten. Het zou u zeker vervelen,
wanneer ik al zijne krijgstochten beschreef. Eén daarvan,
en wel den laatsten, kan ik toch niet stilzwijgend voor-
bijgaan. Het was een tocht tegen de Zwitsers, in 1476.
Tegen de Zwitsers, zeg ik; maar dat was eigenlijk zijn
bedoeling niet. Hij wilde naar Lotharingen, en ook naar
Champagne. Dit landschap moest ook nog in zijn be-
zit zijn, en dan zou hij zich tot koning laten uitroepen,
makende alzoo van zijn land een koninkrijk. Op dezen
tocht kwam hij de Zwitsers voorbg. Met hen had hij
eigenlijk geen oorlog; maar, zoo zeide hij, >dat boeren-
volk moest in het voorbggaan eens getuchtigd worden!"
Toen de Zwitsers merkten, dat Karei het op hen ge-
munt had, zonden zij hem spoedig eene boodschap te
gemoet. De mannen, die de boodschap brachten, zei-
den tot Karei: >Ach, mijnheer, keer maar terug. Wat
hebt gij aan ons land ? Ons geheele land is nog zoo veel