Boekgegevens
Titel: Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Auteur: Zwart, A.C. de
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1875
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202451
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
46 OESCHIEDENIS
»
14e LES.
Het JBoni-goiidisolie Huis.
1425—1482. Filips de Goede was uit het huis van
Bouj-gondië, een machtig vorstengeslacht, dat reeds zeer
rgk was, eer nog Filips iets over ons vaderland had te
zeggen. Deze rijkdom kwam den graaf zeer goed te pas,
want de Hoeksche legers kostten hem nog veel geld; (om
ze te verslaan, namelijk.) Eindelijk echter was alles
mstig. De Hoekschen waren tot bedaren gebracht; de
oproerige steden in België' waren weder rustig, en han-
del en nijverheid biociden. In dezen tjjd waren de be-
zittingen van he| Beiersche huis nog vermeerderd met
ISajoe^J, XJ^i^de^, Br^b^ en Lim^^. Dewolhandel
léverde schaften op. De rijkdom en weelde gingen hier
te lande, vooral in België, alle denkbeeld te boven. De
kooplieden gingen gekleed in fluweel en zijde, even
prachtig, ja prachtiger zelfs dan de graaf, terwijl hunne
Trouwen wel koninginnen geleken. Ter gedachtenis aan
dien goeden tijd, dat de handel, vooral de wolhandel,
onze voorouders zoo rijk maakte, stelde Filips eene rid-
derorde in van het Gulden Vlies, d. i. van de gouden
schapenvacht. Die ridders van het Gulden Vlies, droegen
een verguld schaapje aan een zijden lint, om den hals,
evenals nu nog de militairen en de ridders een kruis
op de borst dragen. Ongelukkig, dat ook de zonde van
overdaad en allerlei ongerechtigheid in dezen gezegenden
tijd zeer toenam. Wanneer wij de zegeningen Gods in
de zonde verkwisten en door de zonde bederven, worden
zij ons dikwijls ten vloek.
1467. Toen graaf Filips de Goede dood was, was er eene