Boekgegevens
Titel: Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Auteur: Zwart, A.C. de
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1875
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202451
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
44 GESCHIEDEXIS
2?ra6ant taa? ccn fïccöt borét/ üic .^tjiiE bcaitta
niet b0d befcgcrnicn fton/ taar öö S^lf tacrft
gab/ om in 23ra6ant bc baa^ tt filijbcn. ^ocn
3[acoba bit raerfttc/ gab sg fpijt/ bat 3ij 500
ftioebig met ïjcm gcttoubib taaé/ maar taat nu
gebaan? ^ij begon te bebeaften/ bat IjÖ een
boïïe neef ban gaar taa^/ en bat jij er bu| niet
goeb aan gebaan öaö/ Ö^m tot man te nemen;
baarom ïiet 3ij sictj ban gem fcgeiben. ï?oor
bc berbe maal trab sij in Ijct ïjutaeigft met ben
gertog ban a5ïocepter/ een <ï*ngeïscf|man / bie
ficïu^t taaé op 3;atafia'ë fiejitting/ meer ban op
]&are ijacbanigtjcbcn, beljanbctbc gaar ccr^t
jeer lief/ jooïang jij nog in o^ngeïanb taarcn/
maar toen jij in éeeïanb cn ©ïaanbefen fitoa-
mcn/ en ijij merfttc/ bat Ijier bcci meer te
bedjtcn ban te genieten biel/ ging tjij be? nadjt^
Öcimcïgft taeg/ cn ïiet jijnc brauta aan gare
btjauben atijtcr. Dcje namen be taoeïsiefie
grabin gcbangen/ cn jcttcbcn tjaar baét te a3cnt.
gij 5at cdjtcr 30a bag"t niet/ of jij fton nog
taeï ïo^ ïtomcn. 3Bet groote moeite berfdjaftc
5ij gic^ een paft mansftïeeren/ cn met niet min=
ber groote moeite ontfttaam jij/ gicrmcbc ber^
momb/ uit l^arc gcbangcnié.
1424. <0am 3:an/ bc gctacjcn bisfc^op ban
ICuift/ taa^ onber bc 5anb ftomcn te ftcrben/
en ijab bij testament be ijccrfcïjappij/ taaarom
gij 500 gebacfjten gab/ bcrmaafit aan 3[acaöa'#
neef jpiïip^. ^cje Jfilip^/ öic een uitmuntcnb
bor^t taa^/ taaarom pij ooft ben bijnaam ban
de Goede ontbing/ tai^t jijnc nic0t taeï anbcr^
onbcr ben buim tc ïmjgcn/ ban 3;an ban ^Scicren.
.^pocbig nioe^t 3!acoba 3idj aan fjcm obergebcn/