Boekgegevens
Titel: Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Auteur: Zwart, A.C. de
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1875
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202451
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
DES VADERLANDS. 43
ftamnïjm üan jrcauftrijft te sullen Inacticnl 4lSaar
öe ïjeilige ^cyrift segt: „^eluccciö gaat baacbij
met tjare üegeeclijiiljeiü 1" 33c üiccciö moet ani
eenmaal laten baren/ al geeft 5ij an| nog 300
bcel fcljaanji üciaofb/ — ban namciij»/ ai^ lug
gaar bcr laten/ bg on^ lïerUcn. licljtsinnige
Siacaba sag ccljtcr Ijaren liefciijHcn braam reeö^
berbbJijnen na ttace jaren rijb^. ïjaar ccljtgc^
naat/ bc jfranfcgc ücaaniJrm^/ übiam te itcr^
ben/ en met tjcm toa^ al gare IjecrlijHgcib boar
be taetiamgt uit. ïjaü sij ijem nag geljab üij
get aberujbcn ban gareu baber/ ban gab 3ij
tenen üracgtigen arm tegen bc öabcljautoicgc
Cbclcn bcsetcn. 3DC3C lïabcijautafcgc Cbclcn
crHcnbcn/ al^ graaf bcscr gebjc^ten/ Slacaba'^
aam/ 31an ban 23eicrcn gcnaamb. ^C3C mau
üJaj; rceb^ ap sgn 3e^ticnac jaar bi^fcgap ban -
ïtuiu gcüiarbeu. saubx uieencn/ bat gg
ban al 3ecr gabbrucgtig bia?/ baar men gem/
nag flecgt^ 3aa jong 3gnbc/ sulü eenc gctuicgtigc
öctrctiliing gab tbebertraubab. »ïDit iua^ ecgtcr
gecn^Sinji get gcbal. tjet üja^ gem niet am be
gcc^teiglic biaarbiggcib / maar am bc inliamften
ban get bi^bam tc bacn. Cn tacn er nu een
ïtan^je Uia^/ ani^ graaf ban ïjallanb tctaarbcn/
gaf gg er gaarne allc^ aan luat get öt^bam gem
berfcgafte, ^abclgu berliet gn ben gec^tclgucn
ftanb/ cn fitaam met xcn tatrgu leger apSacaba
ïa?. ©aar ftanb 3|j/ bc jange bicbuiubraubj!
BDat raab? 52g bebacgt am maar ccn^ tacbet
in get gutoclgli te trebcn met garen neef 3Jan
ban IJörabaut. ©it gebcurbe/ cn nu meenbe
on5C Siacaba get getoannen tc gebbcn. Dat
iua^ cr ecgtcr nag berrc ban baan. 31an ban