Boekgegevens
Titel: Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Auteur: Zwart, A.C. de
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1875
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202451
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
40 GESCHIEDENIS
mede men de haheljauwen vangt!" was hetivederantwoord.
En van dien tijd af zijn altijd de vrienden van de moe-
der Hoelcschen, en de aanhangers van Willem Kdbeljauw-
sclien genoemd.
En was het nu maar hij uitschelden gebleven.. De jon-
gens zeggen wel eens: -»Schelden doet geen zeer;" maar
wat de Hoelcschen en Kabeljauwschen elkander deden, deed
wel zeer. Zij begonnen te vechten. Al dadelijk werd het
stadje Naarden door de Hoelcschen verbrand, de Kabel-
jauwschen daartegenover, staken vele burchtsloten der Hoek-
schen aan, en juichten toen zij de vlammen zagen opstijgen.
In het jaar 1351 werd de eerste geregelde slag bij Veere
geleverd, waarin de Hoelcschen ovei-wonnen, maar elf da-
gen daarna werden zij geslagen hij den Briel, ivaar een
verschrikkelijk moordtooneel plaats had. Hierop verzoenden
zich moeder en zoon, en deed Alagaretha afstand van de
regeering, zoodat Willem graaf bleef.
Moeder .en zoon! En die met soldaten tegen elkander
aan 't vechten! Hoe verschrikkelijk, niet waar? — Maar
Willem had gelijk, zult gij wellicht zeggen. Ik geloof het
niet, kinderen. Daarin had hij u-el gelijk, dat hem de
grafelijke waardigheid met cdle recht toekwam; maar hierin
had hij groot ongelijk, dat hij de wapenen tegen zijne
moeder opvatte. Wordt ons in den Bijbel niet geleerd,
dat wij liever schade en onrecht moeten lijden, dan tegen
onze broeders vechten ? Hoeveel te meer geldt dit dan niet
van moeder en zoon !