Boekgegevens
Titel: Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Auteur: Zwart, A.C. de
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1875
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202451
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
DES VADERLANDS. 39
Stoel. Sommige Edelen, waren het weder met Magaretha
eens; en deze zaak gaf aanleiding tot een tal van onlusten
en oorlogen.
Om hare ttgenstanden tevreden ta stellen, bedacht zij,
dat het wellicht goed zoude zijn, haren zoon Willem V
als graaf te doen uitroepen, op voorwaarde, dat hij haar
alle jaar ƒ2600 betaalde. Dit geschiedde, en het gemor
wat gestild. Maar. Willem V was niet in staat alle jaar
tooveel geld aan zijne moeder te betalen, en zeer spoedig
was hij van zins haar hel graafschap weder te geven.
Dit laatste was echter geheel tegen den zin van hen, die
reeds bij het begin der regeering van Magaretha zich tegen
haar hadden verzet. Zij zeiden tot Willem: 7>Gij moet
onze graaf zijn; wij willen van uwe moeder niets weten.
Gij behoeft haar geen cent te betalen, en toch zult gij graaf
blijven!" — Willem hoorde naar hen, en nu ontstonden
er twee partijen, de ééne die voor de moeder, en de andere,
die voor den zoon streed. Gij hebt misschien de namen,
Iloekschen en Kabéljauwschen, wel eens hooren noemen.
Deze namen zijn oorspronkelijk uit dezen tijd. Het waren
scheldnamen. De bedienden van Willem droegen volgens
zijn wapen, blauwe kleederen, afgezet met wit of zilver, en
dat wel in ruiten. De vijanden van den graaf zeiden:
■»Jelui zijt net zulke kabeljauwen!" — tEn wat zijt gij?"
zeiden de anderen. >Wij zijn de. hoeken of haken, waar-
(') >titderen zeggen 7500 gld. De munt, waarin hij het botealde
was 10,000 oude schilden.