Boekgegevens
Titel: Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Auteur: Zwart, A.C. de
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1875
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202451
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
38 GESCHIEDENIS
12e LES.
1345—1425. Nu, lieve hinderen, moet ik al weder be-
ginnen met u van oorlogen en twisten te spreken, die in
ons vaderland veel goed en bloed hebben gekost. Het is
wel droevig, maar toch zeer waar, dat de geschiedenis van
ons vaderland, evenals die van alle andere landen, bijna eene
aaneenschakeling van oorlogen is. En dit kan ook niet
anders zoolang de zonde, die bron van alle ellende, op
deze aarde heerschappij voert. Geen wonder dus, dat zij,
die Jezus liefhebben, naar dien tijd verlangen, dat de
zwaarden tot spaden zullen geslagen worden. Maar laat
ik u verder vertellen.
Willem IV, de laatste graaf uit het Henegouwsche huis,
had wel geene kinderen, maar toch nog eene zuster, Mar-
garetha genaamd. Deze vrouw was gehuwd mei den Keizer
van Duitschland, Lodewijk, welke ook het hertogdom Beieren
in bezit had.
Margaretha wilde na den dood van haren broeder ook
gravin van Holland en Henegouwen worden, en alzoo haren
broeder opvolgen. Vele Hollandsche Edelen waren daar
echter streng tegen, omdat, zooals zij zeiden. Holland een
mannelijk leen was, d. i. een leengoed, dat alleen maar door
mannen mocht geregeerd worden; en dat zij dus weinig
lust hadden onder het bestuur eener vrouw te staan, die
heter bij het spinnewiel kon zitten, dan op den grafelijken