Boekgegevens
Titel: Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Auteur: Zwart, A.C. de
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1875
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202451
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
36 GESCHIEDENIS
de Noordzee, een luid vreugdegeschrei iiooren. Daar
was een klein vaartuig aangeland, en daaruit stapte
de zeer dappere Witte van- Haemstede, een zoon
van den geliefden graaf Floris V. Deze begeeft
zich naar Haarlem, steekt de Hollandsche vlag in
de hoogte, en ziet telkens al meer en meer burgers
zich om hem verzamelen. Overal herleeft de moed.
Iedereen grypt naar de wapenen. Binnen vgf da-
gen zyn de Vlamingen weggejaagd, en Holland is
weêr vry. De godvreezenden zullen voorzeker den
Heer hebben gedankt. Het spreekwoord zegt: :i>Nood
leert hidden." Zouden wg ook mogen zeggen: »Ver-
lossing leert danken?"
In hetzelfde jaar, dat de Vlamingen verjaagd
werden, stierf graaf Jan, en zijn zoon, WillemIH,
volgde hem op. Deze man was niet minder dapper
dan Witte van Haemstede. Ouder diens bevel had
hy gestreden tegen de Vlamingen, en hg die gele-
genheid had hy in 17maal vier en twintig uren
zich niet eens van zgn harnas ontdaan. Toen was
de graaf nog slechts achttien jaren oud. Zulke
groote dapperheid heeft hy gedurende zyne regee-
ring blijven betoonen tegen eiken vijand van zijn
land. Maar, wat nog meer waard is dan dapper-
heid, hy was een vader voor zijne onderdanen. Hg
had hen lief, en deed al wat in zijn vermogen wag,
om hen gelukkig te maken. Zgn volk had hem
wederkeerig lief. Dit bleek vooral bg zekere gele-
genheid, toen de graaf geldgebrek had. Hij riep
de oppersten der steden bijeen, en vroeg hun, om
1000 pd. Hollandsch. Als zgne onderdanen hoor-
den, dat hg geldgebrek had, zeiden zij: »Neen,
goede graaf, niet 1000, maar 10,000 pd. kunt gij
wel van ons krggen." En wat denkt gg dat de