Boekgegevens
Titel: Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Auteur: Zwart, A.C. de
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1875
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202451
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
DES VADEULANDS. 35
lie LES.
Huis van Henegouwen.
1299-1345. Met den dood van graaf Jan 1, den
laatsten uit de Hollandsche familie, ging het graaf-
schap over in die van Henegouwen.
Henegouwen was een schoon en groot gewest,
in het tegenwoordig België gelegen. Het bevatte
24 steden en 950 dorpen. Daarin lag een sterk
kasteel met eene stad er by, die beiden den naam
van Avesnes droegen. Over dit Henegouwen nu,
regeerde graaf Jan van Avesnes, wiens moeder eene
zuster was van den Hollandschen graaf Willem II,
den vader van Floris V.
Toen nu in 1299 de zoon van Floris, dien ik u
by het begin van deze les reeds genoemd heb, kwam
te sterven, en dat wel zonder kinderen na te laten,
werd Jan van Avesnes of Avennes, onder den naam
van Jan II, ook graaf van Holland.
Uit de Henegouwsche familie hebben drie graven
over ons land geregeerd. Zy zyn: Jan H, Willem
Hl en Willem IV.
Onder de regeering van deze graven zijn weder
vele oorlogen gevoerd, vooral tegen de Vlamingen
en West-Friezen. De eerste» hadden op het laatst
van het bewind van graaf Jan, geheel Holland, tot
aan den Haarlemmerhout, overweldigd. De Bra-
banders hadden hen geholpen, en nu waren zy
voornemens het land onder elkander te verdeelen.
Alles was hier in diepen rouw gedompeld, en ieder
dacht niet anders, of het was voor goed met Hol-
land uit.
1304. Op eenmaal doet zich te Zandvoort, aan
8*