Boekgegevens
Titel: Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Auteur: Zwart, A.C. de
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1875
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202451
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
34 GESCHIEDENIS
Op deze of dergelijte wgze zijn ook de steden Delft,
Dordrecht, Amsterdam enz. gesticht. De boeren waren
hiervoor zeer dankbaar, en vooral met Floris zoo inhnn
schik, dat men hem, in de wandeling, der Keerlen God
noemde. De edellieden waren hierover gansch niet tevre-
den, en daar Fioris altijd de boeren in bescherming nam,
begonnen zij hem eindelijk te haten, en wel zóó erg, dat
zij hem verraderlijk hebben vermoord. Hij was toen door
hen op de valkenjacht verzocht; zij hebben dan al zeer
Ie elijk met hem gehandeld. Deze geschiedenis zal ik
u maar niet vertellen, want dat houdt te lang op. Uw
meester zal wol zoo goed zijn het eens voor mij te doen,
als gij het hem maar vriendelijk vraagt.
Ik moet nog even terugkomen op hetgeen ik begon-
nen ben in deze les te zeggen. Door de kruistochten
waren vele edellieden, die mede naar het H. Land ge-
trokken waren, aldaar omgekomen. Hunne lijfeigenen
waren door hunnen dood in de gelegenheid, om zich
vrij te maken. Ook waren door den Paus al diegene
der boeren vrij verklaard, die de tochten mede maakten,
en hiervan hadden velen gebruik gemaakt. Toen zg
dus uit Kanaän wederkeerden, gingen zij in steden wo-
nen, en zachtjes aan ontstond er een vrije burgerstand.
Zoo de kruistochten er niet geweest waren, was dat zoo
schielijk niet gebeurd.
Onthoudt, kinderen! dat de oudste stad van Holland
Delft is. Van deze stad zult gg nog wel meer hooren.