Boekgegevens
Titel: Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Auteur: Zwart, A.C. de
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1875
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202451
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
DES VADERLANDS. 33
schenke geven. Dit vonden deze arme lijfeigenen, zoo
noemde men hen, alles behalve plezierig, maar wat zou-
den zij er tegen doen? Als zij wegloopen wilden, werden
ïjj evenals hazen en konijnen nagejaagd en in boeien
teruggebracht. Langzamerhand wenden zij aan hunne
slavernij, en lieten zich als vee behandelen. Ja, lieve vrien-
den, deze menschen hadden het dan al zeer hard. Zij moesten
den ganschen dag werken, en soms 's,nachts nog op de
wacht staan, of op de jacht gaan. Zelfs heb ik eens ge-
hoord van eenen heer , wiens lijfeigenen des nachts met
stokken in de sloot, rondom zija kasteel, moesten slaan,
om den kikvorschen het schreeuwen te beletten; daar zij
anders, door hun gekwak, hem en zijne familie in hunne
nachtrust stoorden.
Deze droevige toestand kon toch niet altijd zoo b lijven.
Sommige graven hebben dit begrepen. Vooral de man,
wiens naam boven deze les staat, heeft veel gedaan tot
opbeuring van den boerenstand en tot hunne vrijmaking.
Dicht bij de Noordzee bezat hij een zeer groot bosch,
waarin hg dikwijls met zijne edellieden ging jagen. On-
geveer op de plaats, waar tegenwoordig de stad 's Hage
ligt, liet hij een jachthuis bouwen, en gaf aan sommige
boeren de vrijheid daar dicht bij te komen wonen, en voor
zichzelven te arbeiden. Deze menschen vonden dit recht aan-
genaam, en kwamen met vi'ouw en kinderen naar de aange-
wezen plaats. Zij woonden er echter niet rustig, omdat in dat
bosch vele wilde dieren waren, die voor hen alles behalve
vreedzame buren bleken te zijn. Zij klaagden hierover aan
graaf Moris, en deze liet een flinke heg of haag rondom de
woningen der boeren zetten, om hen op die wijze te bevei-
ligen. Langzamerhand is hier eene stad gekomen, die men
's Gravenhage noemde, zooals zjj nog tegenwoordig heet.
3