Boekgegevens
Titel: Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Auteur: Zwart, A.C. de
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1875
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202451
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
DES VADERLANDS. 31
fcpnirtic be ^auié af tc ï^cilijjE ïfabcr/ soaaïg
3ij Ijcm nocmbcn/ sijncn roabcn mantcï tot
ftlcinc ïtruigjc^/ cn gaf bic aan üc borftcn/
riböcr^ cn cbclcn. 2-ij niaafitcn bic op Ijnnncn
fcijoiibcr Vja?t/ cn nabat sy tc ljui| aïïc? in
orbc gcniaaïtt i^abbcn/ bcrtroftficn 3t) met grootc
ïcgcr^ folbatcn naar ^aïcftina. ^cbcr bac^^t
aan l^ct öciïigc graf/ aan S^csn^/ aan ben Ijcnicï/
bcnfit» gij tocllicljtï 5Sccn bricnbcn/ bat raabt
gij niet. €r taarcn er ooft bccï fiij/ bic in ö^t
Oosten bacïjtcn rp tc bjorben/ of siclj een
ïioninftrtjft meenben tc bcbctljten. 3jr»ccr anbcrcn
nicenbcnljiermcbcöuiinc jonbcn uitte inipfcljen. —
52clicn julfic tocïjtcn 5ijn er gebaan; men noemt
3E Tirui^'todjtcn/ ombat bc foïbatcn allen ftrni^
fen op bc ftljonbcr^ Öabben; ooft tuaren ßunnc
taanbcl^ ban bit tccïtcn boorsicn. ben
böfbcu bC3er firni^tocïjtEn Vua^ iPillem I, onsc
i^ollanbfcïie graaf/ ooft tegentaoorbig. dDp bicn
toc^t geeft öö/ ^obr ï|ij in ^aleflina ïttaam/
in «Fgpptc nog een ö^iJ'S gebeert gcljab/ cn
bc groote ftab ^amiatc ingenomen. ïjccft
baar eenige 3ilfaeren filolijc^ berobcrb/ en bic/
6ij 3ijnc terngïiomgt/ in bc ftcrfi tc ï|aarlem
laten opljangen. ICangcn tgb ö^üßcn 3ij baar
elften abonb geluib.
a?ij 3ult 3er{er tacl nicntag^gicrig 3ijn/ om tc
toeten/ toat er tocö ban bic firuiptoiöten
Inorbcn i^. JDlQet tncinige iuoorben ftan iït u
3cggcn/ bat 3tj cigenlijft boor ijet i^ciligc ICanb
niet^ éebbcn uitgefajcrftt. ï)et i^ in bc matïjt
bcr ïicibcnen geölebcn/ cn ïjierboor i>ö gct bc^
h3C3en/ bat Gods raad zal bestaan, en Hij al Zyn
welbehagen zal doen. JRlSaar 300al^ bC gocbc