Boekgegevens
Titel: Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Auteur: Zwart, A.C. de
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1875
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202451
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
30 GESCHIEDENIS
J^ccren/ iïie gescgb IjcEft/ bat Sjcrujalcm boor
bc J^Eibcncn ücrtrcbcn 31)11/ totbat S'cju^
tacbcrfiomt. ^c ^aii^ ban èonit/ (bcjc taa^
bc Dbcrftc ban alIc bi^fcgoppeii) ^ab jijnc ïtcr>
ïtcïijftE fiEcrfdjappij ober gcl^Ed €uropa nitge^
ïtrcib/ en 50U nu ooft taci gaarne ben üaa^
toilïen fpeïen in ijet «Doften, (öinftreefté ïjet
jaar 1000 fttaam een arme ftïuijenaar/ ^etet
ban SCmiens/ bij ïjcm/ berteïbe Qrin/ bat
ïig om bergiffeni^ ban ^onben te berftrijgen/
eene fiebebaart naar ijet ï^. aCanb Qab gebaan/
en bat be Cijri^tenen / bie baar fttaamen fiibben /
op een grubiclijïte taijse boor be ï^eibenen toer*
ben migöanbelb. I^ij broeg tebeii^/ of baar
nieté aan te boen 30U 5ijn. ^oen be ^^»auiS (Sö
0eette ïlrbanu^) öet berljaaï ban l^etef geljoorb
Öab/ ïireeg ijij erg mebeïijben met be arme
Cörï^tenen in ^aïegtina/ en bacgt meteen:
3tc 300/ bat i^ eene goebe gelegenijeib / om be
öaa^ te Uiorben in bat ïanb.
3eibe tot ^eter: „a3a maar eeii^ aan aïle
borfteii ban €urapa berteïïen/ bjat gij baar aan
mö ficlüit berteïb." ftïuisenaar ging taeber
op 3ijncn eseï 3itten en rei^be boort. oDnber»
tu^fdjen riep be ^au^ aïïe fioningen en borflen
op/ om be taapenen aan te gorben/ en naar
get ïanb ïltanaan te gaan/ ten einbe bietareebe
JÊaïjonicbanen te ftraffen en taeg te jagen. I^g
riep 9en aïïen te Cïermtmt/ eene fl:ab inüfranïitf
rp/ bijeen/ en fpraft 500mooi ober SfErusaïem/
ïjet ïjEiliflc graf en be tareebljeib ber jlfiaïjome^
banen/ aï^oofi ober get groote ongeïufi ber
Cljri^tenen/ bie baar taoonben/ bat aïïen/ aï^
uit érnen monb/ riepen: „O^ob tail get!" (^oen