Boekgegevens
Titel: Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Auteur: Zwart, A.C. de
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1875
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202451
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
DES VADERLANDS. 29
eensklaps de poorten der stad open doen, kwam toen
in zijne priesterkleeding met eenen gansclien stoet de stad
uit, en sprak plechtig den banvloek over graaf Dirk
uit, indien hij niet spoedig terugkeerde. De banvloek
hield in, dat men nooit in den hemel kon komen, tot-
dat deze vloek weer opgeheven is. De dwaze graaf
werd bevreesd, trok dadelijk terug, en zoo was de
bisschop gered. Waardoor ?.......
Gij zult geene valsche getuigenis spreken tegen
uwen naaste.
9e LES.
CJKAAF WILLEM; X.
{de Kruistochten.)
1203—1222. gin iJt harige ïe^ fpraft ifi u ban
te rei^ üan Dirft III naar Ijct ïanö ïtanaan/
0f ï|Et ä|Eiligß iawb/ jaoal^ tjet oaft öilitaijl^
genocmti taoriJt. (Dolt graaf jFlarij^ IlI/
geeft een iiergelpen tocgt gebaan. Den niee^*
ten roem geeft edjter in bit opsicljt graaf Jl^il*
ïeni I begaalb.
ï|et jaï noobig jijn/ bat ifi u eer^t een^ bui^
öeïijft niaafi/ taat bie reijen naar ijet HCanb
te ïteteefienen gabben. — a5ij taeet aïlen/ bat
onje gesegenbe J^eilanb in öanaan gebaren i^/
geïeefb/ geïeerb en geïeben geeft/ en geftorben
Daar ligt be ftab Sferujaiem en get ftabje
^S^etglegem; aaft binbt men baar ben jDlgfberg
en oSalgatga/ en al be fteben/ barpen/ bergen
En ribieren taaarban be ^35ijbcl fpreeftt. Dat
eenmaal gejegenbe lanb i^ nu in be macgt bet
(Jturfien; en bat ooft balgen^ ben tail be|I