Boekgegevens
Titel: Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Auteur: Zwart, A.C. de
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1875
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202451
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
28 GESCHIEDENIS
mm, tegen hen vechten. Toen Dirk stierf, heeft men
hem in de kerk van dit klooster hegraven.
Zijn kleinzoon. Dirk III, stichtte de stad Dord-
recht. Kunt gij die op de kaart wel vindend Graaf
Dirk III is de eerste vorst uit dit land, die eene reis
gedaan heejt naar het land Kanadn, om daarmede
zijne zonden uit te wisschen. De Paus van Rome had
hem dit aangeraden. Wij weten gelukkig uit de H.
Schrift, dat men om vergiffenis van zonden te verkrij-
gen , niet naar Palestina behoeft te reizen, maar dat
het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, van alle
zonden reinigt. In 1038 stierf deze graaf en werd
opgevolgd door zijnen zoon Dirk IV.
De gmven van Holland, kinderen, hadden niet alleen
den oorlog te voeren tegen de West-Friezen, maar
ook nog tegen den Utrechtschen bisschop. Deze heer,
die eigenlijk kerkvoogd was, en dus volstrekt niet tot
den soldatenstand behoorde, was toch een groote lief-
hebber van vechten en oorlog voeren, lelkens wilde hij
wat land van de graven stelen, en als dezen het terug
woegen, kwam hij met soldaten voor den dag. Eens,
het was in het jaar 1139, honderd jaren na den dood
van Dirk III, zat de eerwaarde bisschop toch bedroefd
in het nauw; want toen kwam graaf Dirk VI met een
groot leger voor de stad Utrecht, en dreigde de geheele
stad plat te schieten. Wat zou de bisschop nu doen"?
hij ivist geen raad, want zijne soldaten waren
lang zoo veel in getal, en zoo groot in macht niet als die
van Dirk. Maar ziet, daar kicam hem iets in de
gedachte. De menschen dachten in dien tijd, dat de
Paus en de bisschoppen macht hadden, om de men-
schen in den hemel of in de hel te brengen. Graaf Dirk
dacht dit ook. Van dit bijgeloof maakte de ondeugende
kerkvoogd gébruik, om zijn stad te redden. Hij liet