Boekgegevens
Titel: Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Auteur: Zwart, A.C. de
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1875
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202451
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
DES VADERLANDS. 27
achap nog een stuk land, om liet insgelijks als graaf te
besturen. Dit land behoorde aan de West-Friezen, een
dapper en oorlogzuchtig volk, dat het tegenwoordige
Noord-IIolland en een gedeelte van Friesland bewoonde,
alsook veel van het land, dat nu ivater is, tusschen
deze beide gewesten. De West-Friezen waren er echter
gansch niet mede in hunnen schik, dat zij nu aan graaf
Dirk waren ondei-worpen; daarom grepen zij naar
hunne wapenen, en stanken die vooreerst niet weder weg.
Drie honderd jaren heeft de oorlog der West-Friezen
tegen de Hollandsche graven geduurd. Maar zoo lang
leefde Dirk II toch niet? Neen vrienden, maar na
Dirk II zijn er nog vijf graven van dien naam geko-
men en dan nog vijf, die Floris, en twee, die Willem
heetten; deze allen hebben korter of langer tegen dat
dappere volk gevochten, evenals de opvolger van Dirk
II, Amoud, dié in een gevecht tegen hen bij het dorp
Winkel gedood werd.
Ik zeide daar, dat Dirk II, over wien wij het eerst
spraken, veel met dit volk te stellen had. Ja, kinderen,
dat was al heel erg. Zij vochten zoo dapper, dat zij
tpoedig de baas waren over heel Holland. Dat was
juist het omgekeerde van hetgeen keizer Otto gezegd had,
en graaf Dirk wenschte. Maar de graaf was ook geen
kleine jongen, die de kaas maar van zijn brood laat
eten, zonder er iets tegen te zeggen of te doen. Hij
trok met al zijne vassalen op en dreef hen eindelijk
terug; juist bij Rijnsburg moesten zij vluchten. Daar
stond zulk een klooster, als waarvan ik u reeds gespro-
ken heb, en dit klooster, Egmond geheetm, was door
de West-Friezen verbrand. Het was een nonnenklooster
geweest, maar na dien tijd heeft Dirk II het wetr
laten ophouwen, en er toen monniken in geplaatst; die
konden, zoo dacht hij, als de West-Friezen terug kwa-