Boekgegevens
Titel: Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Auteur: Zwart, A.C. de
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1875
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202451
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
26 GESCHIEDENIS
allen leenroerig waren, zooals men dit noemde, d. i. die
allen te leen waren gegeven. Er ontstonden ook nog
twee groote posten, die van graaf en die van hertog.
Hertogen waren zulke ridders, die voor de legers of heiren
togen; wij zouden zeggen de generaals, en de graven
waren ambtenaren van den leenheer.
Wat ik u hier heb gezegd moet gij vooral goed ont-
houden, want het komt zeer bij onze geschiedenis te pas.
Ook in ons vaderland ontstonden zulke leenen van graven
en hertogdommen, waarover wij nog veel te spreken
hebben.
8e LES.
HOLLAXDSCHE HUIS. (Famüie.)
923-1299. Gij hebt zeker wel ee.ns gehoord, dat
men ons vaderland, hoewel het eigenlijk Nederland heet,
zeer dikwijls Holland noemt. Dit komt omdat dt
provincie Holland het eerst in aanzien en rijkdom ge-
raakt is, en omdat zij altijd het grootste gewicht voor
de geschiedenis heeft gehad. In den tijd van het Leen-
stelsel gaf de Duitsche keizer, Karei de Eenvoudige,
dit gewest in leen aan zekeren graaf, Dirk genaamd.
Dit moet gebeurd zijn o^nstreeks het jaar 923. Uit
de familie van dezen Dirk hebben verscheidene graven
over Holland geregeerd, waarvan er zeven ook Dirk
heetten. In het geheel waren het er zestien. Als ik n
van elk van hen iets wilde' vertellen, zou het al te lang
duren; daarom zal ik er de voomaamsten uitzoeken,
om u iets van hunne geschiedenis mede te deelen.
Graaf Dirk II was een groot vi-iend van keizer
Otto III. De keizer gaf hem als een bewijs van vriend-