Boekgegevens
Titel: Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Auteur: Zwart, A.C. de
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1875
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202451
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
DES VADERLANDS. 25
leven voor zich behouden, en er mede doen wat zij goed-
vonden, maar bij hunnen dood kwam het weder aan den
keizer. Die stukken land, kinderen, moet gij u vooral niet
te klein voorstellen. Zij waren dikwijls zoo groot als
eene geheele provincie van ons vaderland. Nu, dat helpt
nog! zult gij zeggen, zulk een stuk land, daar kan men
nog wat mede doen! Dat is juist geoordeeld. En het
lag daar maar niet woest en onbewoond, zooals de
Amerfoortsche hei in onze dagen, 't lijkt er niet naar;
daar stonden groote en kleine huizen, omgeven met
koornvelden, vruchtboomen en bosschen vol wild, die
overheerlijk voor de jacht waren. Gij kunt dus zeer
goed vatten, dat de ridders niets liever hadden, dan zulk
een stuk land. Zij moesten daarvan a an den keizer ech-
ter tol of belasting betalen. Alle jaren eene som gelds,
of eenige mudden gerst, of eenige vaten wijn; ook wel
eene menigte kippen en eieren, zoodat de keizer er niet
bij te kort kwam, dat hij zooveel land uitgeleend had.
De keizer was dan van die ridders de leenheer, zij waren
de leenmannen, of met een vreemd woord vassalen; en
het goed, dat zij gekregen hadden, noemde men eenvou-
dig leen. Dit leen kon zijn erfelijk of onerfelijk. Het
was erfelijk, wanneer de le.enman het aan zijn' zoon of
aan zijne dochter mocht laten erven, en deze dan weder
den tol aan den keizer betaalde; en onerfelijk, als dit niet
mocht geschieden. Een mannelijk leen mocht enkel maar
door mannen bezeten worden, en een vrouwelijk leen
ook door vrouwen. — Hadden nu de leenmannen een
zeer groot leen ontvangen, dan gaven zij daarvan dikwijls
weer een stuk als achterleen, aan een hunner knechten.
Zoo ontstonden in de 9e eeuw vele kleine staten, die