Boekgegevens
Titel: Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Auteur: Zwart, A.C. de
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1875
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202451
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
24 GESCHIEDENIS
derland was ingevoerd door dien godvreezenden Bonifacius,
door Eligius en anderen, over wie wg reeds gesproken
hebben, was op vele plaatsen nog met het Heidendom
vermengd. Niet altijd en overal werd het Evangelie
zuiver gepredikt. Ook waren er reeds verkeerdheden
ingeslopen, zooals wij reeds zagen in Bonifacius' tijd,
toen vele menschen in kloosters gingen wonen. Dit een
en ander maakte, dat het Christendom ook'niet zulke
goede vruchten droeg, als het behoorde. De menschen
hadden elkander nog niet zoo lief als zichzelven, en
evenmin God boven al. Daarom was het noodig, dat er
strenge straffen werden gezet op het stelen, dooden enz.
Ook waren de onderdanen niet altijd gehoorzaam aan
bunnen gebieder. Daarom strafte deze de wederspannigen
en beloonde hen, die hem getrouw bleven. Had een
koning of keizer oorlog, dan zond hij spoedig boodschap-
pers rond bij al die rgke heeren, van wier sterke kasteelen
ik u reeds verteld heb, om hun te verzoeken spoedig
hunne knechten tot den strijd gereed te maken. Deze
i-ijke heeren, die zooveel van vechten hielden, deden dit
gaarne. Maar toch niet voor niet met al? Wel neen!
Zij lieten zich voor hunne diensten betalen. Dit was recht,
niet waar? »Een arbeider is zijn loon waardig", dit
staat in den Bijbel. — Maar wat gebeurde er nu? Als
nu de keizer uit den strijd terugkeerde, dan betaalde
hij de ridders, diij met hem geweest waven, niet altijd
in geld, want dit had hij dikwijls niet genoeg daartoe;
maar in land. Hij gaf hun n. 1. een of ander stuk land,
om daarop te gaan wonen ert daarmede te doen, wat zg
zeiven verkozen. — Anderen weder gaf hg een stuk land
te leen. Dat wU zeggen, zij mochten het hun ganscjie