Boekgegevens
Titel: Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Auteur: Zwart, A.C. de
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1875
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202451
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
DES VADERLANDS. 21
6e LES.
DENEN EN NOORMANNEN.
810. l^eïE ban öc ïj^jöcnfcïfe ^aftfen/ bic ban
ïïarcï^ Scnbcïingcn nict^ toeten taiïben/ socgten
geïcgengeib/ om gu" ïanb te ontblucïjtcn. (Dy
jeïicren tijb/ bat be folbaten niet ïjcel gocb ap^
paéten/ niaaïtten sij sicïj in fl:ilte taeg. JPaar^
geen ginoen jij ? JBaar S^toeben en Boortaegen/
Öet ectjte baberlanb bet jfticjen. Daar toaonben
toen bele toiïbe bolfi^ftamnien/ bie onber ben naam
ban Soren of jSoormannen beïtenb 3ijn.
aanüaben eigenïtjlt bergoobbe Ijeïben/ bie bij ïjun
ïeben beeï bapperïjeib gabben bertoonb. (Cbenaï^
be onbe '!25atabiercn fmaaHten jij ïjun grootflc ge^
norgen/ taanneer een aantal bijanben onber ljunne
ftrijbüijïen bielen/ of ban ljunne pieften boor^
boorb toerben. ZaaM ift u gesegb Ijeb/ fttaamen
bele uitgetaeften ^aftfen bij Ijen aan. Dej^oor«
mannen ftonben breemb te ftijften/ toen 5ij snift
een groot besoeft ftregen. Cerct taaren 5ij ban
jinö/ om al bie breembe mcnfdjen maar babe»
lijft boob te flaan. De Jiaftfen baben Ijen edjter
j^iin geen fttaaab te boen. gf-ij beloofben/ bat
3ij Ïjun bele ftcben en fdjoone fta^teelen taijsen
Souben/ taaar allerlei mooi^ te binben taa^.
^Coen be jQoormanncn bit Ijoorben/ ïiielben 3ij
op met be J^aftfen te mi^Ijanbelen. 4Sabat bese
taat beftomen taaren ban ben fcijrift en be rei|/
bertelben 51) aan ben jQoorfrtjen ftoning/ a^ob^
frieb/ taat Éarel be <!3roote gebaan Ijaö/ om bc
afgobcrij uit te roeien; Ijoê Ijij al bie bcclben
ï|ab omber getaorpen/. en bat ftij een iegelijft
liet boobilaan/ bie Slesii^ niet tailbe aanbibbcn.