Boekgegevens
Titel: Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Auteur: Zwart, A.C. de
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1875
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202451
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
20 GESCHIBDEKIS
er zendelingen heen te zenden. Dit ging echter niet altijd
even gemakkelijk. Vooral met de ^densche Saksen had
hij veel te stellen. Dezen wilden ^an hurine afgqden vol-
strekt geen afstand doen. Kwam Kärel met zijne zendelingen,
die altijd vergezeld waren van eerC troep soldaten, dan
wier-pen zij spoedig hunne afgoden weg ^ maar waren de
soldaten weder naar huis gekeerd, diifi zochten de Saksen
spoedig de afgodsheelden weder op. Ééne dwaling had
Karei in het hekeeren der Heidenen. Hij kwam te veel
met zijne soldaten voor den dag. Als de menschen zich
niet hekeeren wilden, dan liet hij hen doodschieten of het
hoofd afslaan. Zoo heeft de Heere Jezus nooit gedaan,
en, zoo moest nooit één Zijner volgelingen doen. Wie zich
bekeert moet dit doen van ganscher harte, dat is zóó, dat
hij het meent; anders baat de verandering niets, want zoo
staat tn den Bijbel: r,God ziet het hart aan!"
Kinderen! als gij eens te Nijmegen komt, gaat dan vooral
naar het Valkenhof. Daar zult gij dan nog een stuk van
Kareis paleis zien staan. Dit is nog overgebleven door
alle eeuwen heen, als eene gedachtenis aan dien braven
keizer, die ons zooveel goeds gedaan heeft. Maar ook dan,
wanneer van dit paleis niet één steen meer zal te vinden
zijn, dan nog zullen wij dankbaar aan Karei den Groote
blijven gedenken. De Bijbel zegt: »De gedachtenis des
rechtvaardigen zal in zegening zijn!"