Boekgegevens
Titel: Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Auteur: Zwart, A.C. de
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1875
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202451
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
DES VADERLANDS. 19
deze machtige keizer der Franken, kon niet eens zijn' naam
schrijven. Als hij iets onderteekenen moest, doopte hij slechts
zijn zwaard in den inktpot en naakte daarmede een kruis op het
papier. Dit was zijne handteekening. Lezen kon hij nog veel
minder dan de kleinste kinderen in de laagste klasse. Maar,
kinderen! keizer Karei was een Christen. Hij had den
Heere Jezus lief, en wenschte vurig, dat alle menschen Hem
liefhadden. Het speet hem zoo, dat hij niet in den Bijbel
kon lezen, en toen hij 40 jaren oud was begon hij het nog
te leeren. Hij wilde gaarne wijs toorden, want in den
Bijbel staat, dat wij geen kinderen moeten zijn in het ver-
stand, maar wel in de boosheid. Daarom liet hij aan
verschillende wijze mannen vragen, of ze bij hem aan het
hof wilden komen, om hem en zijne onderdanen te onder-
wijzen. De keizer richtte overal scholen op, die hij zelf
zeer dikwijls ging bezoeken, om te zien, of de kinderen
wel goed leerden. Uit Italië liet hij zangers komen, om
zijne Franken in het zingen te onderrichten. Hij zelj
bracht het nog zoo ver, dat hij drie talen kon lezen. Al
zijn best doende, om schrijven te leeren, kon hij het in deze
kunst echter nooit ver brengen, zijne vingers waren daartoe
te stijf. Toen de keizer lezen kon, begoiinen de hovelingen
en al de rijke lieden het ook te leeren. Nu werd het eene
eer geleerd te zijn, en gij zult wel weten, dat iedereen
gaarne geëerd is.
Daareven zeide ik u, dat Karei al zijne onderdanen ook
Christenen wenschte te zien. Hiertoe deed hij dan ook
bijzonder zijn best. Had hij weder een nieuw land veroverd,
en een nieuw volk overwonnen, dan was zijne eerste zorg
2*