Boekgegevens
Titel: Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Auteur: Zwart, A.C. de
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1875
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202451
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Vorige scanScanned page
By den Uitgever dezes verschgnt mede :
A. C. DE, ZWAET, Leesboek over de Geschied, des
Vaderlands. Met plaatje en kaartje. 3e dmk. . 50 ct.
. " O&k verkrygbaar in 2 ^tukjes a - . . .. . 25 »
---Handleiding "bij ket .onderricht in het stellen,
- ^ten gcbimike der scholend druk . . - . 20
—Eenige blad^yden uit de Alge];H. Gesch. Ie st: 25 »
'--r y> •» » 5> . » 2$ st.: 30
^ .BijbeLsche Ta|ereelen.Met 48 ^Jaatjes. 2e drnl^ 50
; ' ' Ook vëïkr^gb'aiar in 2,stu^
^ .tó Zangvriend. "32 meerstenuQi|e;}
. - 'CÉristelgke; liederen voor jong"«ly)nd^2e cÊl^^Ö
M. SMINK, DÉjkiéinè:Zanger?2 en3stenun.zangstTlk^ l5
^ H. NIEUWHUIS enF.
boek der Kerkgêschied'^i^s;' SCdriik" ' . .'ï -35
J. DE VEIES, 'Et^rgte,;^sboèÉ:je vooi'kinder§!n2edr. 10
. ö . Tweedp leS^bpekjérvoor kinderen. 2e dmk \
' ■ C.^taK d^-VE^B;^ , I^aad' en^lfëstuiar. 2e dr. 20
' —^ Saad'jelr^stOT 2e stnlije, 2e " ' ? 25
^ ■ >v r ' - , » ' " 3e sfükie ' . , . ^ 25
R.^;HÜSEH;vEersto-begi^^ van Ned.Taalk. 3e dr. 20
. — — J^oniB de^-naftnir, met 66 plaatjes. 2e druk . 50
' ' Ook verkr^gbaar in 2 stukjes a . . .25
E. J. VEEK;ENDAAL,Volksvr.énMaatscb.y^k.^ 30
--Vèrgeet-ndj-nietjes.'Löesboekyoor schócj enliuis.20
—, Eesedu.-'Be^esfcoek voor school pn huis. 2e;dr. 25
--1 j^'eiiterogeni" .G-édichtjes. . '.....' . 25
P. ,A. EXElp, Landen en volken uit de Heidenwèr^ld. 35
-t —— Eerstelleesboe^è.^ ■ ^ . ' • 5
--Tweede'leésbo^ekp; ^ . . 5
B. HENDÈIKS, Be^Kinderyi^ncr. '
- E. VAN DER^WI]Sr~T',Pare^tina.'^' 25druk:' , '
. FEAl^SCHMAN', -enz^ druk. .
> ÖE''VLÜÜ€fE ÏXüiTSeSEK"; enz. 2e (£'uk' jèï
DÏ]^VLtJGaE^is^GELSOHMAN, enz;dmk
DE^YLTOG^'lTiliÏAAl^, enz.' 2e druk- " . 50
B^V^G&E SPANJAAED, en?^ - . . .- 50
DE YÈÜG^J] LAÏtNIST, eojz. - . . . .75
DE ACWE'ATE-BbÉEEOtrDER, enz. . . ,40
SCHABEEG^'Kinderprenten in-22 soorten. Per riem ƒ

r «
T>
»
»
» ^
»
»
5>
»
»
7>
»
»
»
»
»
y> -
»
»
»
»
*
V
X-
'iö-