Boekgegevens
Titel: Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Auteur: Zwart, A.C. de
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1875
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202451
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
182
" GESCHIEDENIS
alles ae, het bestaanjof niet bestaan van vol-
ken en koninkrijken.
Het "was op den 18den Juni, des morgens ten
hale 12 dür, dat de mist optiïok, en de zon
vriendelijk NEDEIïZAG; echter niet op een vrien-
delijk tooneel. Pas "was die zon voor den dag
gekomen, oe naPOLEON (HIJ^WAS ZELE ook daar,)
gap bevel tot het eerste schot. HiJ liet ge-
durende een vol uur uit 75 kanonnen een ge-
deelte van WELLINGTON'S leger, met zóóveel
kracht beschieten, dat deze wel genoodzaakt
was achteruit tb gaan. toen de Franschen dit
zagen trokken zij voorwaarts. tot 4 uur
duurde een allermoorddadigst gevecht, en nog
was alles onbeslist. te HAIP 7 waren reeds
18000 soldaten gewond, en 18000 andere bui-
ten het gevecht gesteld, die niet meer mede
konden doen. het werd wellington benauwd
om het hart, want Blucher kwam 3iaar niet
opdagen. De Prins stelde zich nogmaals voor-
aan om op den vijand aan te rukken, toen hij
door een' kogel IN den schouder getroffen,
van 't paard viel. HiJ liet er zich weer op-
zetten; maar 3ien 3i0est hem wegdragen; hij was
te zwaar gewond. de Franschen, dit ziende,
vallen met nieuwe woede op de onzen aan, en
zouden het zeker gewonnen hebben, maar —
daar vertoont zich iets in de verte. — het
is BlUCHEr! hu k03it de bondgenooten te hulp,
— Napoleon, dit ziende, doet eene wanhopige
poging, en brengt zijne beste soldaten in
't vuur; echter, het baat hem niet. eer de zon
weder was ondergegaan, was hu geslagen, en