Boekgegevens
Titel: Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Auteur: Zwart, A.C. de
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1875
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202451
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
BES VADEHIiANDS. 181
soldaten al üit en in het bosch tbekken, zoo-
dat Ney meende, dat 's Prinsen leger veel
grooter en sterker was. en toen ney OP heu
aanviel, ontwikkelde zich een bloedige strijd,
waarbij 700 der onzen omkwamen, maar waarin
de Prins de overwinning behaalde. Dit gebeurde
op den 16den jüni, .Onder de hand was het
leger al veel vergroot, want de EnGELSCHEIT
en Hannoveranen hadden den Prins opgezocht.
Blücher liet echter niets van zich zien, tot
groote verbazing van Wellington. IIij werd
opgehouden door ben Fransch leger, dat reeds
eene overwinning op hem behaald had.
De 17de Juni was een regenachtuge dag,
waarop niet alleen niet kon gevochten wor-
den van wege den iievigen plasregen; maar
2elfs moesten de soldaten hunne geweren in
hunfe kleederen wikkelen, om ze voor roestek
te bewaren. de beide legers lagen dus wer-
keloos tegen over elkander. wellington vond
het nu beter naar waterloo terug te trek-
ken, omdat aldaar betere gelegenheid tot
een' geregelden slag was.
De 18de Juni brak aan, éii nog was de zon
bewolkt en viel er een sterke mist. De grond
was daarbij week door den regen, en de sol-
daten hadden geen' al tb besten nacht gehad,
in het gansche vaderland werd met angstige
spanning db uitslag van dit gevecht afge-
wacht. Menig gebed steeg omhoog. Ja, wat
zeg ik, in het vaderland? neen! in geheel
Europa sidderde men bij de gedachte, dat
Napoleon het winnen zou. Van dezen slag hing