Boekgegevens
Titel: Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Auteur: Zwart, A.C. de
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1875
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202451
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Vorige scan Volgende scanScanned page

180
" GESCHIEDENIS
gehaakt. Men meende echter, dat Napoleon
nog wel eenigen tijd zot; noodig hebben, om
met den strijd een aanvang te maken. De
Engelsche generaal Wellington bevond zich ook
te Brussel, even als de andere officieren van
het leger en" de PrINS van OrANJE. Den 15de!ï
Juni gaf de hertogin van Eichmond, eene aan-
zienlijke Brusselsche da3ie, eene groote partij
aan de koninklijke familie en de legerhoofden.
Dit feest was te middernacht nog in vollen
gang, toen op eenmaal een bode Brussel bin^-en
reed met de tijding: „napoleons leger is reeds
tn Belgie, en trekt regelrecht op Brussel
aan!"
Eensklaps scheidden de feestgenooten. Hoe-
wel midden in den nacht werden er alle aan-
stalten geiraakt, om dadelijk op den vijand
los te trekken. De PrINS van OrANJE gunde
zich niet eenmaal den tijd, om geheel van klee-
ding te verwisselen. HiJ hield zijn witte broek
en mooie schoenen maar aan, trok zijne uni-
form over de onderkleêren, en zette len steek-
hoed met witte vederen op, die men de vol-
gende dagen zoo dikwijls zag wapperen.
Toen 's morgens de zon opging was de Prins
reeds bij Quatre-bras, den kruisweg, voorbij
Waterloo. Daar ontsioette hij den Franschen
generaal ney, die met eene macht, meer dan
het dubbel van de zijne, van plan was brüs-
sel te bereiken, eer de pruisischs maar-
schalk Blucher zich met de kederlandsche en
Engelsche soldaten vereenigd had. De Prins
hield hem echter tegen. eerst liet hij zijne