Boekgegevens
Titel: Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Auteur: Zwart, A.C. de
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1875
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202451
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
DES VADEBLANDS.
179-
De koning van Frankrijk, Lodewijk XVIII,
zond hem dadelijk een leger te gemoet, om
hem tegen te houden en terug te drijven; maar
juist het trgenovergestelde gebeurde. de
Franschen waren niet bijzonder met hunnen
nieuwen koning ingenomen, en keizer Napoleox
verstond de kunst, om zijne soldaten innig aan
zich te verbinden, zoodat zij hem altijd met
geestdrift volgden. toen nu die FrANSCHEI
militairen hunnen gewezen keizer wederzagen,
hadden zij niet den minsten lust tegen hem te
strijden, maar volgden he^i allen achterna.
Binnen weinige dagen was Napoleon weder in
Parus, het keizerrijk hersteld, en Lodewijk
XVIII gevlucht.
Het zou nu het eerste op Nederland los
gaan! Dit land meende Napoleon het meest tot
zijne verdediging te behoeven. één dag voor
dat hij te Cannes was geland, had Willem I
de regeering over het vereenigd Nederland aan-
vaard. Onze koning leverde 40,000 soldaten
rit Noord- en 30,000 uit Zuid-Nederland; Prui-
sen alleen stelde 117,000 man onderden maar-
schalk Blucher, en Engeland, Beieren, Nassau
en de andere duitsche staten nog te zamen
zooveel manschappen beschikbaar. dat het le-
ger der BoNDGENOOTEN, even als dat van den
Franschen keizer, omstreeks 200,000 man sterk
was. De Engelsche hertog van Wellington zou
met den Prins van Oranje (later Willem If)
het gezag voeren over de verbondenen, behalve
de Pruisen, die door Blucher werden aange-
voerd. Te Brussel waren alle toebereidseleï?
12*