Boekgegevens
Titel: Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Auteur: Zwart, A.C. de
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1875
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202451
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
178 GESCHIEDENIS
^T-ste 21-ES.
Si}
18§uni 1815.
Europa was nog niet van den schrik bekomen;
te weenen waren de afgezanten der mogend-
heden nog bezig met beraadslagen, toen op
eenmaal eene nieuwe ontsteltenis alles in be-
roering bracht. de onttroonde monarch, naPO-
leon, bevond zich op ElBA GANSCH niet op zijn
gemak. hu, die gewoon was overal rond te
zwerven, en over uitgestrekte landen den
gchepter te zwaaien, kon zich op elba niet
behelpen. "waS hij al vernederd, hij was niet
verootmoedigd; daau binnen in zijnen boezem
klopte hetzelfde heerschzuchtige hart. welk
een bewijs, dat geene uitwendige macht in staat
is het menschelijke hart te verteederen. de
sluwe" man wist het oord zijner verbanning te
ontkomen, en op den IS^en maart 1815 stond
hij, met 1500 soldaten, in het zuiden van
Frankbijk, bij de stad Cannes.
Als een bliksemstraal ging de tijding door
Frankrijk en geheel Europa: Napoleon is
Elba ontvlucht; hij is in zijn land teruggeko-
men! De verbondenen in Weenen beloofden el-
kander plechtig al te doen, wat zij konden,
om niet weder te dulden, dat de trotsche
VERWELDIGER OP NIEUW EEN GEESEL VOOR EuROPA
WERD.