Boekgegevens
Titel: Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Auteur: Zwart, A.C. de
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1875
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202451
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
16 GESCHIEDENIS
Jezus lief gekregen; maar zy durfden toch Toor
Hem nog niet veel te wagen. Ik zal u eens ver-
tellen, hoe ik dat weet. By Geismar in Hessen
stond een oude eik, die de heidênsche bewoners
dezer streken voor heilig hielden. Hg was aan den
dondergod, Thor, toegewyd. Bonifacins verzocht
de christen-Hessen dezen boom omver te hakken.
Maar niet één van hen durfde het doen. Zy waren
nog bang voor den afgod Thor. Toen nam Boni-
facius zelf eene byl en begon te hakken, zoo lang
tot de boom ter aarde lag. Nu dachten de heidenen
wel, dat de afgod den zendeling doodenzou, maar,
zooals gy kunt denken, gebeurde dit niet. Velen,
zeer velen kwamen nu by hem en lieten zich doopen.
753. In 753 ging de grijze zendeling, drie en
zeventig jaren oud, nog eens naar de Friezen.
Wederom werkte hy twee jaren lang met grooten
zegen onder hen. Op den 5 Juni 755 kwam hg
bij Dokkum, om eenige nieuw bekeerden te doopen.
In plaats van die, vond hij daar echter eenen woes-
ten hoop ruwe heidenen, die hem en 53 zijner
vrienden dood sloegen. Behalve Bonifacius arbeidde
hier ook de zendeling Eligius, die vroeger goudsmid
was geweest, en tot het volk der Franken behoorde.
Hij was aan het hof van hunnen koning Klotarius
II, waar hy zich zeer bemind paaakte door zijne
weldadigheid aan de armen. Hij kocht ook slaven
vrij, somtijds by 500 te gelyk, die hij dan met
den Heere Jezus bekend maakte. In 059 stierf hij,
als bisschop van Doornik, in den ouderdom van
zeventig jaren.
631. In Utrecht leefde de aartsbisschop Wille-
brord, die veel heeft gedaan tot afschaffing van de
ruwe zeden onzer voorouders, en tot hunne bekee-