Boekgegevens
Titel: Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Auteur: Zwart, A.C. de
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1875
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202451
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
DES VADEBLANDS. 177-
De koning toonde zich een ervaren en voorzichtig
vorst. Hij had in den tijd, dat hij huilen zijn vader-
land moest omzwerven, ook veel ondervonden, in vele
legers gediend, en een' schat van levenswijsheid opge-
daan. — Langzamerhand werden nu de Franscheti
geheel verdreven, en noodzaakten de Bondgenooteu
keizer Napoleon afstand te doen van den troon, en
zich naar het eilandje Lïha te hegeven, maarheen hij
gebannen werd.
Nu Napoleon van het tooneel verdwenen was, kwa-
men de Bondgenooten te Weenen bijeen, om te beraad-
slagen, hoe zij alles in Europa weer in orde zouden
krijgen, daar hij alles in de war gebracht had. Som-
mige landen had hij vergroot, andere verkleind, weêr
andere te zamen vereenigd, koninkrijken gemaakt en
vermaakt, alles naar zijn goedvinden. Bat was eene
moeilijke zaak. Li FranJcrijk werd Lodewijk xviii
tot honing verheven; en ons tand, om u nu maarniet
van andere landen ie spreken — ons land werd met
België tot één rijk vereenigd, waarover Willem Izou
koning zijn. Nog waren de Mogendheden bezig te
Weenen de regeling der Europeesche zaken ie bespreken,
toen er plotseling iets gebeurde, dat ik mijnen jongen
vrienden in de volgende les vertellen zal. -
Wij mogen hij het herdenken van Gods groote
daden aan ons dierbaar Vaderland, wel met geroerde
horst tot Rem zeggen:
^ij ber Dob'rctt nasf »erfrouiDm,
^un ijufj) cn foc»[ucf)f in 'f scuim!
^aar ßon ons oog beej' gronb aanfcfiouuien,
tpaar niel afmacfii jic^ißaav moor?
e^cct f)ef oube 'glcberfanb
Jas ficebs een monber »an ^t» Ijanb!
12
J