Boekgegevens
Titel: Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Auteur: Zwart, A.C. de
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1875
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202451
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
176 " GESCHIEDENIS
bijna geheel Overijsel en Gelderland op Arnhem,
Nijmegen en Deventer na, door de Franschen ontruimd
waren, en dat te Amsterdam de Oranjevlag van den
toren wapperde. Molitor wist dit echter wel. Tot
den 28sten November hield hij er zich stil, en in dien
tijd plunderde hij nog Woerden. Maar nu durfde
hij ook niet langer. In dien nacht maakte hij zich
in alle stille loeg, en reeds den volgenden dag kwamen
de Kozakken Utrecht binnen, die de Franschen overal
achterna joegen. Ben SOsten November moesten zij
ook Arnhem ontruimen, en dien zelfden dag zette de
Frins van Oranje te Scheveningen voet aan wal. Bat
was eene blijdschap aan het Scheveningsclie strand!
Menig gebed ging er naar Boven uit een diep geroerd
gemoed; menige stille traan was de welsprekende tolk
van hetgeen daar binnen omging.
De Heer wou ons wel zwaar kastijden,
Hij had ons voor een tijd bedroefd;
Maar toch gelouterd door het lijden.
Gelijk het zilver wordt beproefd!
Ons land was nu eenmaal een koninkrijk geweest
en dat zou het dan nu ook voortaan blijven, Willem
Frederik, Prins van Oranje werd nu als Souvereine
vorst, onder den naam van Willem i, gehuldigd. Er
werd eene grondwet samengesteld, waarnaar hij zou
regeeren, en daar de geldmiddelen in ons uitgemergeld
vaderland bijna waren uitgeput, moed de Staat eene
geldleening aangaan, die ook spoedig volgeteekend was.
Met groote blijdschap werd eene som van 1,400,000
gulden bijeengebracht. Een leger werd in gereedheid
gehouden, om den vijand, waar hij nog stand hield,
te verjagen, of, als hij weêr kwam, terug te drijven^