Boekgegevens
Titel: Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Auteur: Zwart, A.C. de
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1875
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202451
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
DES VADEBLANDS.
175-
Op den 17tien November verliet de graaf van
Limburg Styrum zijne wonirig, met eene oranje-
kokarde op den hoed. Bi^ hem voegden zich de heeren
van Hogendorp en van der Duijn van Maasdam.
Het volk begroette hen overal met een jubelend,, Oranje
boven!" De Franschen durfden er niets tegen
doen, en de generaal verliet in allerijl de stad. Nu
kwam al wat vriend van Oranje was voor den dag.
De 400 verbondenen waarvan ik u sprak, verkozen
den graaf van Limburg &tyrum als gouverneur van
den Prins van Oranje. Be twee anderen, die ik u
noemde, zouden hem in de regeering ter zijde staan.
Alles was in vreugde. „Oranje boven!" weerklonk
het overal. Het Oranje-lint wuifde en wapperde van
ieders hoed. Oranje-hoornen stonden voor alle ramen.
Maar, waar was dan toch de Prins van Oranje?
Leefde die goede Willem V nog, die men hier zoo
smadelijk verworpen had? Neen, hij was in 1806
in Duitschland overleden, maar zijn zoon, Willem,
Frederik, leefde nog. I)ie moest worden opgezocht!
Men vond hem in Engeland, waarheen de heeren Fagel
en Perponcher zich hegeven hadden, om hem te halen.
Ondertusschen had Napoleon het hard te verant-
woorden. Be Mogendheden trokken al voort, zooals
ik u zeide, en maakten zich meeiler van Parijs.
Baar om werd er ook van Frankrijk geene hulp gezon-
den aan den Generaal Molitor, die zich met 4000
man in Utrecht gevestigd had. Bie stad moest het
echter geducht ontgelden. Zij werd in staat van
beleg verklaard. Niemand mocht zich 's avonds buiten
zijne woning begeven; geen drie menschen mochten op
straat te zamen spreken. Alle brieven werden opge-
houden, zoodat men daarvan niets wist; ook niet dat