Boekgegevens
Titel: Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Auteur: Zwart, A.C. de
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1875
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202451
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
74 GESCHIEDEiriS
46ste LES.
KONING WILLEM I, SOUVEREINE VORST. 1813.
Be tijding van Napoleons nederlaag, in den slag
bij Leipzig, was in ons vaderland' met innig genoegen
vernomen; wèl was menigeen weer in bezorgdheid over
dierbare betrekkingen, die er waarschijnlijk hunnen
dood gevonden hadden; maar de verlossing kwam toch
opdagen. Men begreep wel, dat hij zich van dezen
dubbelen slag niet licht herstellen zou. Terwijl de
Verbondene Mogendheden al voorttrokken recht op Parijs
aan, had er hier, in ons land, menige beweging plaats,
die getuigde van den haat, die men den Franschen
toedroeg, In 's Gravenhage hadden 400 echte vader-
landers zich in het geheim vereenigd met het doel,
om het Fransche juk af te schudden. Dit was echter
gemakkelijker gezegd dan gedaan, want een Fransche
generaal met een leger lag nog in den Haag. In
Amsterdam ging het 't eerst aan 't woelen. Baar lag
de generaal Molitor met zijne soldaten. Het volk
liep er te hoop, en trok, onder het geroep van
„ Oranje Boven!" langs de straten, •?/ ierp al de wacht-
huisjes der Fransche beambten en soldaten in het
water, en pleegde allerlei baldadigheid. Molitor, die
•wel wist, hoe slecht Napoleons zalcen stonden, werd
lang, en trok terug tot Utrecht toe. In deze stad
hielden zich de Franschen nog lang staande. Het-
geen in Amsterdam gebeurd was, gaf den Hagenaars
moed; ook vernamen zij dal een leger der Verbondene
Mogendheden gereed stond ons land hinnen te trekken,
€n de Franschen te verjagen.