Boekgegevens
Titel: Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Auteur: Zwart, A.C. de
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1875
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202451
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
DES VADEBLANDS. 173-
hadden zij zich verstopt. Nu kwamen zij opdagen,
van alle kanten. Het groote leger versmolt bij
den dag van honger, van koude, en van het vuur
der Russen. Alles was hen tegen. Toen het de
rivier de Berezina overtrok was het nog maar
30,000 man sterk, dat was een twintigste part
van hetgeen het geweest was. Het is niet te
zeggen hoe groot de rouw in ons vaderland was
over zoo veel vaders, mannen, broeders en zonen
als er in dien tocht gebleven zijn, want het was
alsof zij geslacht waren; maar toch juichte het
onderdrukte volk te midden zijner tranen over
de nederlaag van den geweldenaar. Hij zelf
bracht er het leven af Ben Poolsche jood reed
hem in eene slede weg, en werd tot belooning
door den grootmoedigen keizer met eigen hand
doodgeschoten.
Alles beefde van droefheid of verontwaardiging,
van vreugde of smart; alleen Napoleon beefde
niet. Eene nieuwe lichting vroeg hij, en hij nam
de aanzienlijkste jongelingen, bij wijze van eene
eerewacht met zich naar Parijs, Thans verbon-
den zich Rusland, Pruisen en Oostenrijk om den
Fransehen dwingeland geheel ten onder te brengen.
In Augustus 1813 kwam het bij Leipzig tot een
beslissenden slag, waarbij hij eene geduchte ne-
derlaag leed, die weldra geheel zou worden vol-
tooid.