Boekgegevens
Titel: Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Auteur: Zwart, A.C. de
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1875
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202451
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
172 GESOHIEDENIS
konden berokkenen, dan hem eerst eens te laten
verdwalen. Zoo ging het tot in September, en
nog was er geen enkele slag geleverd. De
Russen trokken al achteruit en Napoleons leger
hen na, door de groote woestijnen, waar zij weg
nog steg wisten. Eindelijk op den 7den dag der
laatstgenoemde maand kwam het tot een'slag bij
Berodino. Het gevecht was bloedig, maar Napo-
leon won het. Reeds waande hij zich nu geheel
meester en trok al op de stad Moskou aan, en
de Russen trokken al achteruit. Onderweg werd
door de Russen alles verwoest en vernield. Ook
Moskou bereikte hij, en nam het zonder slag
of stoot in bezit; want geen Rus kwam opdagen.
De keizer Alexander had wel ingezien, dat hij
tegen Napoleons leger niet bestand was, en er
nog heel wat soldaten bij verliezen kon. Daarom
had hij zijne toevlucht tot eene list genomen. Hij
had aan de zijnen bevel gegeven, om den over-
weldiger in vrede de stad te laten binnentrekken;
maar als hij er goed en wel in was, dan alles
in den brand te steken. Hiertoe had hij dus
alles in orde laten brengen. Napoleon en de
zijnen hadden zich dan ook recht gemakkelijk in
de stad ingekwartierd, en dachten er den winter
over te blijven, daar de koude en de regen hen
het oorlogen onmogelijk maakten. Op eenmaal
slaan de vlammen b^oven hunne hoofden uit. Aan
blusschen was niet te denken. Het eenigste wat
hier te doen viel, was vluchten. Het was Novem-
ber, en wel al diep in November, en nu zou
Napoleon ondervinden wat een Russische winter
■is, en ook dat de Russen hem niet vreesden, al