Boekgegevens
Titel: Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Auteur: Zwart, A.C. de
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1875
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202451
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
DES TADEEIANDS. 171
schijn van vriendschap; maar toen deze begreep
waarom het Napoleon eigenlijk te doen was, wilde
hij niet meer met hem te doen hebben. Dat zou
bem betaald gezet worden! Met Napoleon was
niet te spotten!
Daar werd een leger op de been gebracht van
600,000 soldaten uit alle overwonnen en onder-
worpen landen. Ons vaderland bracht er 15,000
man toe bij, waaronder van de rijkste en aan-
zienlijkste familiën en zelfs zeer jeugdige jonge-
lingen. Met dit ontzaglijke leger zou Napoleon
den Eussischen keizer overwinnen; zich zeiven
op den Russischen troon plaatsen; door het Rus-
sische gebied naar Indië voorttrekken, en daar
den Engelschen hunne koloniën ontnemen; dan....
Maar reeds genoeg. De Heer zou spreken tot
den gewelddrij venden goddelooze: „Tot hier toa
en niet verder!" Hij zou hem toonen, gelijk
weleer Nebukadnezar, „dat Hij machtig is te ver-
nederen die in hoogmoed wandelen." Hooren wij,
wat er gebeurde. In Juni 1812, opende Napoleon
den veldtocht. Het ontzettend groote leger trok
op, onderweg al exerceerende, ten einde zich in
den wapenhandel te oefenen, want vele der vreemde
manschappen hadden nog nooit het geweer ge-
dragen.
Het trok de Memel of Niemen over, en bevond
zich op Russisch grondgebied zonder eenigen
tegenstand van de zijde der Russen. Een hevige,
aanhoudende plasregen maakte echter den voort-
tocht moeilijk. De Russen lagen op hun loer,
wel wetende dat Napoleon in hun land den weg
niet wist, en dat zij hem geene grootere schado